ثبت نام در رویداد های کارمانا

آیا در باره ثبت نام سوالی دارید؟