درباره طرح کمند

طرح ملی کمند (رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر)، با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، با محوریت توانمندسازی دختران دانشجو و حمایت از ایده ها و طرح های نوآورانه آنها برای اولین بار دردانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری مرکز تخصصی کارآفرینی کارمانا اجرا می شود و هدف از برگزاری آن، آشنایی دانشجویان دختر دانشگاه‌های استان کرمان با مفاهیم کار، مهارت آموزی و کارآفرینی، ایجاد ارتباط بین دانشجویان و شرکتهای دانش بنیان و ایجاد فضای بانشاط در بین دانشجویان است.

تیم برگزاری استارتاپ ویکند کمند

برگزاری رویداد استارتاپی کمند، حاصل ماه ها تلاش این افراد است

رییس شورای سیاست گذاری

عضو شورای سیاستگذاری

دبیر علمی و عضو شورای سیاست گذاری

عضو تیم اجرایی

عضو تیم اجرایی

عضو تیم اجرایی

عضو تیم اجرایی

عضو تیم اجرایی

عضو تیم اجرایی

برگزارکنندگان و حامیان رویداد کمند